TEKSTY


Andrzej Szwarc, Marek Urbański, Paweł Wiczorkiewicz: "100 postaci, które tworzyły historię Polski", Warszawa 2002, s. 371-375.


Janusz Roszkowski: "Pomyłka nieomylnego", Polityka nr 30/2001.


Siergiej Firsow "Szturmowanie niebios", Forum nr 36/2003.


"Przestało bić serce Józefa Stalina", Problemy nr. 4(85)/1953 r. [s. 218-219].
- Odezwa KC KPZR, RM ZSRR i Prezydium RN ZSRR do narodu po śmierci Stalina.


Józef Stalin "O podstawach leninizmu", Warszawa 1949 [s. 7-10].


Tadeusz Szczepański "Stalin i filmowcy" [w:] "Autor w filmie", red. M. Hendrykowski.


"Spisek na Kremlu" [w:] "Wielkie zagadki przeszłości", Warszawa 1996.
- esej opisuje okoliczności śmierci Stalina.